Các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả các Thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại bộ phận Một cửa các cấp sau một thời gian tam dừng để đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 116.691
Online: 9