Sáng 14/5, Uỷ ban MTTQ huyện phối hợp với UBND huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 2 (Thạch Long, Thạch Sơn, Thị trấn) và đơn vị bầu cử số 7 (Đỉnh Bàn, Thạch Khê, Thạch Hải, Thạch Lạc) với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về dự có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - PBT TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đồng Xuân Vân - UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà.

cùng lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố ở các xã, thị trấn. 

Đồng chí Nguyễn Bá Hà - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Danh Vinh - UV BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện THạch Hà

Tại hội nghị, cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của 16 ứng cử đại biểu HĐND khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà trình bày chương trình hành động "Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, năng lực công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thường xuyên sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại với nhân dân, phản ánh kiến nghị của nhân dân lên cơ quan có thẩm quyền; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; xây dựng các cơ chế, ban hành các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội..."

Ông Lê Văn Sơn - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; tham mưu các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân; giải quyết kiến nghị, phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri lên cơ quan có thẩm quyền".

Ông Nguyễn Hoài Việt - UV BTV Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Bản thân tôi luôn giữ vững phẩm chất đạo đức người Công an cách mạng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tập trung xây dựng lực lượng công an huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát động cán bộ chiến sĩ chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh".

 Ông Nguyễn Văn Duy - UV BTV Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND Thị trấn Thạch Hà trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ đánh giá, khắc phục những hạn chế của đại biểu HĐND huyện trong nhiệm kỳ qua, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của một đại biểu HĐND huyện trong nhiệm kỳ tới; giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm đặc biệt là các chính sách hỗ trợ xây dựng NTM, tập trung làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, đầu tư cho y tế-giáo dục, công tác quản lý tài nguyên-môi trường"

Ông Phạm Tiến Nam - HUV, Chánh Văn phòng Huyện uỷ trình bày chương trình hành động nếu được trúng cử "Tôi sẽ nắm bắt tình hình cơ sở, có kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền có giải pháp khắc phục hệ lụy của mỏ sắt Thạch Khê; đề xuất huyện, tỉnh có các chính sách thúc đẩy phát triển KT-XH các xã vùng mỏ sắt bị ảnh hưởng"

Bà Bùi Thị Xuân - HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu HĐND, đề đạt ý kiến với HĐND huyện để chăm lo đời sống, tinh thần cho người dân; thực hiện các mũi đột phá chiến lược mà NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; tham mưu các giải pháp về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ đáp ứng trong tình hình mới; quan tâm đến công tác phụ nữ và cán bộ nữ, Luật và các chính sách liên quan đến bình đẳng giới"

Bà Nguyễn Thị Thuý Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ đại diện tổ chức hội chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho tầng lớp phụ nữ và trẻ em; quan tâm, tuyên truyền, trang bị kiến thức cho người dân về vấn đề bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; tham mưu cấp ủy, chính quyền có các chương trình hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế, khởi nghiệp"

Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Long trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ là cầu nối giữa bà con giáo dân và lương dân, vận động bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, chống lại mọi âm mưu, thế lực thù địch chống phá Nhà nước"

Bà Nguyễn Thị Mai - Công chức Văn hoá xã Đỉnh Bàn trình bày hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ cùng với HĐND huyện xây dựng và ban hành những quyết sách quan trọng của huyện nhà; các chính sách phải thiết thực đảm bảo ổn định và phát triển đời sống dân sinh"

 Bà Nguyễn Thị Thi - HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nắm bắt tâm tư của nhân dân, giải quyết về những vấn đề cử tri búc xúc; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh"

 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; phát huy tốt khả năng, sở trường, kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò người đại biểu nhân dân"

Bà Lê Thị Vĩnh Hằng - UV BTV Hội LHPN huyện trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ; giám sát việc thực thi hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và nhiều Luật khác..."

Bà Trần Thị Hiền - Thiếu tá, Phó đội trưởng Tổng hợp Công an huyện trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ thường xuyên trau dồi và nâng cao kỹ năng, kiến thức về nghiệp vụ, chính trị, pháp luật và kiến thức trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, QP-AN"

Bà Nguyễn Thị Thảo - Viên chức Trạm y tế Thị trấn trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ quan tâm tới các đối tượng chính sách, người già, người tàn tật, người trên 80 tuổi cần chăm sóc sức khỏe định kỳ; tham mưu các giải pháp đảm bảo quyền lợi về y tế cho nhân dân"

Bà Võ Thị Thành - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tây Sơn, xã Đỉnh Bàn trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ là cầu nối giữa cử tri và cơ quan có thẩm quyền, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân"

Cử tri đánh giá cao trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, phẩm chất đạo đức và chương trình hành động nếu trúng cử của từng ứng cử viên.

Đồng thời, mong muốn ứng cử viên thực hiện đúng với chương trình hành động đã đề ra; đem hết khả năng, trí tuệ, sức lực của mình cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Những vấn đề cử tri quan tâm về nước sạch, tài nguyên môi trường, đường giao thông, giao thông thuỷ lợi, giải pháp tìm đầu ra cho nông sản sạch...

Đại diện các ứng cử viên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa trân trọng, ghi nhận những ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm và gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của cử tri dành cho ứng cử viên.

Nếu được cử tri tín nhiệm, ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ luôn sâu sát, gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền.

Tiếp tục kế thừa, phát huy và xây dựng huyện Thạch Hà phát triển mọi mặt về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đưa huyện sớm đạt chuẩn NTM nâng cao.

Trong đó, ưu tiên một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương, đẩy mạnh thu hút đầu tư, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, tập trung phòng chống dịch covid-19. Tất cả là vị sự no ấm, an toàn, công bằng, hạnh phúc cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bá Hà kết luận, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, mong muốn những chương trình hành động nếu trúng cử của 16 ứng cử viên sẽ được cụ thể hóa, sát thực tiễn, đáp ứng mong đợi của cử tri để cử tri có sự lựa chọn sáng suốt nhất trong ngày bầu cử sắp tới. 

Đơn vị bầu cử số 2 (Thạch Long, Thạch Sơn, Thị trấn)

1. Ông Nguyễn Văn Duy - UV BTV Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND Thị trấn Thạch Hà;

2. Bà Lê Thị Vĩnh Hằng - UV BTV Hội Liên hiệp phụ nữ huyện;

3. Bà Nguyễn Thị Thuý Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện;

4. Ông Lê Văn Sơn - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện;

5. Bà Nguyễn Thị Thảo - Viên chức Trạm y tế Thị trấn;

6. Bà Nguyễn Thị Thi - HUV, Phó Ban Dân vận Huyện uỷ;

7. Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Long;

8. Bà Bùi Thị Xuân - HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ.

Đơn vị bầu cử số 7 (Đỉnh Bàn, Thạch Khê, Thạch Hải, Thạch Lạc)

1. Bà Nguyễn Thị Diệp - Nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại nhà, thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc;

2. Bà Trần Thị Hiền - Thiếu tá, Phó đội trưởng Tổng hợp Công an huyện;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ;

4. Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện;

5. Bà Nguyễn Thị Mai - Công chức Văn hoá xã Đỉnh Bàn;

6. Ông Phạm Tiến Nam - HUV, Chánh Văn phòng Huyện uỷ;

7. Bà Võ Thị Thành - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tây Sơn, xã Đỉnh Bàn;

8. Ông Nguyễn Hoài Việt - UV BTV Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện.

 

 

Trung tâm Văn hóa Truyền thông

Về dự có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - PBT TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đồng Xuân Vân - UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà.

cùng lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố ở các xã, thị trấn. 

Đồng chí Nguyễn Bá Hà - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Danh Vinh - UV BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện THạch Hà

Tại hội nghị, cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của 16 ứng cử đại biểu HĐND khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà trình bày chương trình hành động "Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, năng lực công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thường xuyên sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại với nhân dân, phản ánh kiến nghị của nhân dân lên cơ quan có thẩm quyền; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; xây dựng các cơ chế, ban hành các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội..."

Ông Lê Văn Sơn - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; tham mưu các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân; giải quyết kiến nghị, phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri lên cơ quan có thẩm quyền".

Ông Nguyễn Hoài Việt - UV BTV Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Bản thân tôi luôn giữ vững phẩm chất đạo đức người Công an cách mạng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tập trung xây dựng lực lượng công an huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát động cán bộ chiến sĩ chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh".

 Ông Nguyễn Văn Duy - UV BTV Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND Thị trấn Thạch Hà trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ đánh giá, khắc phục những hạn chế của đại biểu HĐND huyện trong nhiệm kỳ qua, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của một đại biểu HĐND huyện trong nhiệm kỳ tới; giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm đặc biệt là các chính sách hỗ trợ xây dựng NTM, tập trung làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, đầu tư cho y tế-giáo dục, công tác quản lý tài nguyên-môi trường"

Ông Phạm Tiến Nam - HUV, Chánh Văn phòng Huyện uỷ trình bày chương trình hành động nếu được trúng cử "Tôi sẽ nắm bắt tình hình cơ sở, có kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền có giải pháp khắc phục hệ lụy của mỏ sắt Thạch Khê; đề xuất huyện, tỉnh có các chính sách thúc đẩy phát triển KT-XH các xã vùng mỏ sắt bị ảnh hưởng"

Bà Bùi Thị Xuân - HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu HĐND, đề đạt ý kiến với HĐND huyện để chăm lo đời sống, tinh thần cho người dân; thực hiện các mũi đột phá chiến lược mà NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; tham mưu các giải pháp về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ đáp ứng trong tình hình mới; quan tâm đến công tác phụ nữ và cán bộ nữ, Luật và các chính sách liên quan đến bình đẳng giới"

Bà Nguyễn Thị Thuý Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ đại diện tổ chức hội chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho tầng lớp phụ nữ và trẻ em; quan tâm, tuyên truyền, trang bị kiến thức cho người dân về vấn đề bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; tham mưu cấp ủy, chính quyền có các chương trình hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế, khởi nghiệp"

Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Long trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ là cầu nối giữa bà con giáo dân và lương dân, vận động bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, chống lại mọi âm mưu, thế lực thù địch chống phá Nhà nước"

Bà Nguyễn Thị Mai - Công chức Văn hoá xã Đỉnh Bàn trình bày hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ cùng với HĐND huyện xây dựng và ban hành những quyết sách quan trọng của huyện nhà; các chính sách phải thiết thực đảm bảo ổn định và phát triển đời sống dân sinh"

 Bà Nguyễn Thị Thi - HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nắm bắt tâm tư của nhân dân, giải quyết về những vấn đề cử tri búc xúc; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh"

 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân; phát huy tốt khả năng, sở trường, kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò người đại biểu nhân dân"

Bà Lê Thị Vĩnh Hằng - UV BTV Hội LHPN huyện trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ; giám sát việc thực thi hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và nhiều Luật khác..."

Bà Trần Thị Hiền - Thiếu tá, Phó đội trưởng Tổng hợp Công an huyện trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ thường xuyên trau dồi và nâng cao kỹ năng, kiến thức về nghiệp vụ, chính trị, pháp luật và kiến thức trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, QP-AN"

Bà Nguyễn Thị Thảo - Viên chức Trạm y tế Thị trấn trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ quan tâm tới các đối tượng chính sách, người già, người tàn tật, người trên 80 tuổi cần chăm sóc sức khỏe định kỳ; tham mưu các giải pháp đảm bảo quyền lợi về y tế cho nhân dân"

Bà Võ Thị Thành - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tây Sơn, xã Đỉnh Bàn trình bày chương trình hành động nếu trúng cử "Tôi sẽ là cầu nối giữa cử tri và cơ quan có thẩm quyền, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân"

Cử tri đánh giá cao trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, phẩm chất đạo đức và chương trình hành động nếu trúng cử của từng ứng cử viên.

Đồng thời, mong muốn ứng cử viên thực hiện đúng với chương trình hành động đã đề ra; đem hết khả năng, trí tuệ, sức lực của mình cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Những vấn đề cử tri quan tâm về nước sạch, tài nguyên môi trường, đường giao thông, giao thông thuỷ lợi, giải pháp tìm đầu ra cho nông sản sạch...

Đại diện các ứng cử viên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa trân trọng, ghi nhận những ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm và gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của cử tri dành cho ứng cử viên.

Nếu được cử tri tín nhiệm, ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ luôn sâu sát, gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền.

Tiếp tục kế thừa, phát huy và xây dựng huyện Thạch Hà phát triển mọi mặt về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đưa huyện sớm đạt chuẩn NTM nâng cao.

Trong đó, ưu tiên một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương, đẩy mạnh thu hút đầu tư, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, tập trung phòng chống dịch covid-19. Tất cả là vị sự no ấm, an toàn, công bằng, hạnh phúc cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bá Hà kết luận, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, mong muốn những chương trình hành động nếu trúng cử của 16 ứng cử viên sẽ được cụ thể hóa, sát thực tiễn, đáp ứng mong đợi của cử tri để cử tri có sự lựa chọn sáng suốt nhất trong ngày bầu cử sắp tới. 

Đơn vị bầu cử số 2 (Thạch Long, Thạch Sơn, Thị trấn)

1. Ông Nguyễn Văn Duy - UV BTV Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND Thị trấn Thạch Hà;

2. Bà Lê Thị Vĩnh Hằng - UV BTV Hội Liên hiệp phụ nữ huyện;

3. Bà Nguyễn Thị Thuý Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện;

4. Ông Lê Văn Sơn - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện;

5. Bà Nguyễn Thị Thảo - Viên chức Trạm y tế Thị trấn;

6. Bà Nguyễn Thị Thi - HUV, Phó Ban Dân vận Huyện uỷ;

7. Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Chủ tịch HĐND xã Thạch Long;

8. Bà Bùi Thị Xuân - HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ.

Đơn vị bầu cử số 7 (Đỉnh Bàn, Thạch Khê, Thạch Hải, Thạch Lạc)

1. Bà Nguyễn Thị Diệp - Nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại nhà, thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc;

2. Bà Trần Thị Hiền - Thiếu tá, Phó đội trưởng Tổng hợp Công an huyện;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ;

4. Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện;

5. Bà Nguyễn Thị Mai - Công chức Văn hoá xã Đỉnh Bàn;

6. Ông Phạm Tiến Nam - HUV, Chánh Văn phòng Huyện uỷ;

7. Bà Võ Thị Thành - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tây Sơn, xã Đỉnh Bàn;

8. Ông Nguyễn Hoài Việt - UV BTV Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện.

 

 

Trung tâm Văn hóa Truyền thông

TTĐT huyện Thạch Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 116.688
Online: 10