Chúng ta đang được sống trong những ngày Tháng Năm lịch sử - Tháng năm của những sự kiện trọng đại gắn với lịch sử hào hung của dân tộc – Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (07/5/1954 – 07/5/2021); Tháng năm mừng ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam (19/5/1890 – 19/5/2021). Và đặc biệt trong Tháng Năm này, cả nước sẽ chào đón một sự kiện chính trị trọng đại của quê hương đất nước, đó là ngày hội cử tri cả nước sẽ nô nức đi bỏ phiếu để bầu ra những vị đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Hòa chung không khí phấn khởi để chuẩn bị cho sự kiện này, Nhân dân xã Đỉnh Bàn cũng đang nô nức chuẩn bị thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, để sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài bầu vào cơ uqan quyền lực Nhà nước các cấp – nơi đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

  Liên tục trải qua 14 khóa hoạt động phục vụ nhân dân, Quốc hội nước ta đã đóng góp to lớn vào những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng đưa đất nước phát triển phát triển. Trong công cuộc đổi mới, hội nhập Quốc tế,  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, nhất là khi nước ta hội nhập kinh tế quốc tế; và trước tình hình hiện nay, tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XV. 

 Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. 

 Với vị trí, vai trò rất quan trọng của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước và xã hội như vậy nên toàn dân ta phải tiếp tục phát huy quyền dân chủ, tham gia xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN của Nhân Dân, do Nhân Dân, vì Nhân Dân; Phải nghiêm túc thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày Chủ nhật, 23 tháng 5 năm 2021. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là dịp để cử tri cả nước lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước. Qua đó, thể hiện quyền làm chủ của Nhân Dân.

Quốc Hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thách thức để đưa đất nước phát triển và hội nhập Quốc tế sâu rộng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mỗi người dân Việt Nam. Để đạt được điều đó thì bắt đầu từ lá phiếu đầy trách nhiệm công dân của mỗi cử tri trong việc lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Để cho ngày 23 tháng 5 năm 2021 – Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc, mỗi cử tri cần nhận thức sâu sắc quyền và nghĩa vụ của mình, tìm hiểu, nghiên cứu kỹ tiểu sử các ứng cử viên, tự giác đi bỏ phiếu để chọn những người xứng đáng đại diện cho mình bầu làm người đại biểu dân cử. Đồng thời, cần nêu cao ý thức, trách nhiệm, cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đối với cuộc bầu cử của nhân dân huyện chúng ta. Có như vậy, thông qua cuộc bầu cử mới đảm bảo phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp trong sạch, vững mạnh, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh../.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 116.658
Online: 12