Để phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, với tinh thần “Lắng nghe ý kiến Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân Dân và giải quyết những vấn đề Nhân Dân quan tâm”, thực hiện chương trình công tác tháng 7, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đỉnh Bàn đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân các thôn Thanh Long, Vĩnh Hòa, Vĩnh Sơn trong các ngày 11, 17, 19 tháng 7 năm 2020.

Tại các buổi đối thoại đã thu hút đông đảo nhân dân, cử tri các thôn tham gia. Cấp ủy Đảng, chính quyền đã ghi nhận hơn 35 lượt ý kiến của nhân dân đối với các vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, … Cơ bản nhân dân bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao đối với những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, mặc dù vậy thì trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn xuất hiện nhiều bất cập và tồn tại, như cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, quy hoạch và xây dựng hạ tầng nông thôn đường giao thông, mương thoát nước thiếu đồng bộ, chăn nuôi trong khu dân cư – lợi ích giữa phát triển kinh tế với ảnh hưởng môi trường, nước sinh hoạt cho nhân dân, quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội, các vấn đề liên quan đến các chính sách an sinh xã hội như hộ nghèo, cận nghèo, lao động việc làm, …. Về cơ bản những kiến nghị, phản ánh của nhân dân đều sát với tình hình thực tiễn của địa phương, tuy nhiên không tránh khỏi những góc nhìn chưa thấu đáo, chủ quan. Chính vì vậy sau khi tiếp thu các ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã phân công các ban ngành giải trình làm rõ thêm các vấn đề được phản ánh, trả lời đầy đủ từng kiến nghị của nhân dân, có những vấn đề được vấn - đáp qua lại nhiều lần mới sáng tỏ, có những vấn đề thuộc về vai trò lãnh đạo, điều hành của những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã tiếp thu và cam kết chương trình hành động giải quyết theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và phù hợp với nguồn lực của địa phương.

 

Có thể khẳng định, tăng cường tiếp xúc, đối thoại nhân dân là diễn đàn hết sức quan trọng để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu quả Chính quyền Nhân dân. Đặc biệt chương trình đối thoại đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân khi xã Đỉnh Bàn vừa mới sáp nhập, còn nhiều bất cập, chưa thống nhất  từ cơ chế, chính sách điều hành quản lý của hai xã cũ. Nhân dân đã mạnh dạn đề xuất, phản ánh những tâm tư nguyện vọng của mình, cấp ủy Đảng, chính quyền đã nghiêm túc tiếp thu và làm sáng tỏ các vấn đề mà nhân dân quan tâm với tinh thần trao đổi thẳng thắn, tạo niềm tin tưởng lẫn nhau.

Bên cạnh những phản ánh, kiến nghị trước những vấn đề còn tồn tại, qua đối thoại nhân dân cũng đề xuất nhiều giải pháp, cách làm hay trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Lĩnh – cử tri thôn Thanh Long cho rằng : ”Muốn xây dựng thành công nông thôn mới thì điều quan trọng là phải xây dựng được những người dân nông thôn mới, từ ý thức đến hành động, từ cách nghĩ đến cách làm”; Ở một ý kiến khác, ông Phạm Kim Phương – cử tri thôn Vĩnh Sơn cho rằng  “Xây dựng nông thôn mới muốn bền vũng thì xã phải có định hướng quan trọng trong phát triển ngành nghề cho nhân dân, nhân dân phải có cuộc sống no đủ thì xây dựng nông thôn mới mói thành công. Muốn vậy, xã, huyện cần có kế hoạch và tầm nhìn xa để quy hoạch và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai trên địa bàn, cụ thể là tìm giải pháp chuyển đổi hiệu quả kinh tế cho cánh đồng muối hơn 70ha, có chính sách thu hút đầu tư để giải quyết công ăn việc làm tại chổ cho nhân dân”, “Phát huy lợi thế của địa phương, cần khôi phục làng nghề truyền thống Thợ nề làng Đình Hòe”,…

Qua đối thoại, cấp ủy, chính quyền cũng làm rõ những vấn đề thuốc về ý thức và trách nhiệm của nhân dân, đặc biệt là trong công tác phối hợp, đồng hành thực hiện theo phương châm “Nhân dân là chủ”, “Dân biết, Dân bàn, Dân làm và Dân hưởng lợi”, thực hiện  “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Có những việc nếu Nhân dân chỉ trông chờ ỷ lại vào cơ quan nhà nước thì mọi việc sẽ ngưng trệ, ngược lại có những việc người dân tùy tiện làm trục lợi bản thân và gia đình, không đúng với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước  thì vi phạm pháp luật.

Đối thoại đã tháo gỡ nhiều nút thắt trong lòng dân, song sự quyết liệt và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền để giải quyết những vấn đề sau đối thoại mới là cơ sở quan trọng để tạo niềm tin trong lòng Nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và vai trò, trách nhiệm của những người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền./.

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 116.649
Online: 9