Đại hội đại biểu đảng bộ xã Đỉnh Bàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày mồng 08, 09 tháng 5 năm 2020, triệu tập 158 đại biểu, đại diện cho 409 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

ĐẠI HỘI đại biểu đảng bộ xã Đỉnh Bàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày mồng 08, 09 tháng 5 năm 2020, triệu tập 158 đại biểu, đại diện cho 409 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đến nay các công tác chuẩn bị cho Đại hội đã và đang được gấp rút hoàn thành, đảm bảo mọi điều kiện cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Trong đó, đặc biệt đáng chú ý là các văn kiện đại hội và công tác nhân sự đã cơ bản hoàn thành theo đúng quy trình các bước xây dựng và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong cán bộ đảng viên, đã được cấp trên thẩm định để trình tại Đại hội .

Vấn đề nhân sự Đại hội cũng là một trong các vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm của Đại hội Đảng bộ xã lần này. Bởi Đại hội chọn đúng người, đặt đúng việc thì sẽ đảm bảo cho vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu mạnh mẽ của Đảng bộ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển đời sống kinh tế, văn hóa xã hội và đáp ứng những yêu cầu cách mạng mới. Các đồng chí được Đại hội bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ xã lần này đòi hỏi phải thật sự vững vàng, đủ bản lĩnh,phẩm chất, trí tuệ và uy tín cao để thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của mình, gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó, phải thật sự Dân có tin Đảng mới cử. Chính vì vậy ngay từ đầu công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đã được chuẩn bị rất cẩn trọng và theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng các cấp, đặc biệt là tinh thần chỉ đạo gần đây của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng "đừng nhìn cái mã bên ngoài che đậy cái sơ sài bên trong", "đừng thấy đỏ mà tưởng đã chín".

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội cũng đang được chỉ đạo và các tiểu ban gấp rút hoàn thành cả về phương diện trực quan pano appic, băng cờ, khẩu hiệuvà các tin bài phát trên hệ thống truyền thanh, trên trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội, nhằm mục đích tạo khí thế sôi nổi và phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân đồng thời truyền đi thông điệp nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng vì lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân.

Với tinh thần đoàn kết và khí thế cách mạng dâng cao, chúng ta tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đỉnh Bàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ thật sự là đại hội đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển; sẽ thành công đúng ý Đảng hợp lòng dân, xứng đáng để nhân dân gửi gắm mọi niềm tin vào Đảng, tạo động lực để đưa xã Đỉnh Bàn xây dựng thành công mục tiêu nông thôn mới nâng cao.

 

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 92.582
Online: 7