Trong hai ngày 8-9/5/2020, Đảng bộ xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đại hội đảng bộ đầu tiên của xã Đỉnh Bàn sau sáp nhập đơn vị hành chính vào tháng 1/2020.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, mặc dù trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội vô cùng khó khăn trong điều kiện chung của tỉnh, huyện và của địa phương. Ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ, xã đã phải đối mặt với khó khăn thách thức từ ảnh hưởng sự cố môi trường biển đến những biến động, ảnh hưởng trì trệ từ Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, sự biến đổi phức tạp của tình hình dịch bệnh và thời tiết, biến động sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã,… Tuy vậy, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng Đảng bộ và nhân dân xã Đỉnh Bàn đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đến năm 2020,cơ cấu kinh tế ngành nghề chuyển dịch mạnh, thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,7%. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; công tác quốc phòng - an ninh được bảo đảm… Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện. Qua đánh giá hàng năm, 100% số chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém; 99% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 31 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới. Khối đoàn kết toàn Đảng, toàn dân và niềm tin của nhân dân đối với Đảng tiếp tục được cũng cố vững chắc.

Tại đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ xã Đỉnh Bàn đã triệu tập 158 đại biểu đại diện cho 409 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên.

Với quyết tâm chính trị cao, Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Đỉnh Bàn tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, đưa xã phát triển bền vững, toàn diện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội; trong đó, phấn đấu đến năm 2025, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng toàn diện, đa ngành nghề trong đó tập trung vào các mũi nhọn đột phá của ngành nông nghiệp và thương mại dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/ người/ năm, thành lập 4-5 doanh nghiệp, 05 hợp tác xã, 10 – 11 tổ hợp tác; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm 0,5-1%, văn hóa – giáo dục phát triển toàn diện. Hàng năm, Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ trực thuộc xếp loại yếu, kém. MTTQ và các tổ chức đoàn thể đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 40 - 50 đảng viên mới. Xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu cao trên 85% trở lên; bầu trực tiếp bí thư Đảng ủy là ông Ngô Văn Ngọc ; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đại biểu. Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 5 đồng chí, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là Phó bí thư thường trực Đảng ủy. Sự tập trung cao trong công tác bầu cử trong Đại hội lần này đã thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, mặc dù mới được sáp nhập không lâu nhưng các đảng viên và nhân dân đã đăth niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao vào Đại hội lần này và bộ máy BCH Đảng bộ khóa mới.

Sau Đại hội Ban chấp hành khóa mới cần xây dựng chương trình hành động cụ thể và có trách nhiệm chính trị quyết liệt hơn để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn, biến những mục tiêu, chỉ tiêu thành kết quả hiện hữu trên quê hương, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đại hội và nhân dân.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 92.586
Online: 11