Kính gửi: Ban giám hiệu trường Tiểu học, trường Mầm non xã Thạch Bàn

Để phục vụ đoàn kiểm tra nông thôn mới liên ngành của huyện Thạch Hà vào ngày 25/12/2018. Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo, BQL chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của xã về việc hoàn thành hồ sơ các tiêu chí có kế hoạch xây dựng năm 2018, trong đó có tiêu chí Trường học. Vậy kính đề nghị các nhà trường phối hợp giúp đỡ cung cấp cho xã các loại hồ sơ để lưu trữ còn thiếu như sau:

-         Bản phô tô Sơ đồ quy học tổng thể, chi tiết các trường học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-         Bản phô tô Quyết định công nhận trường đạt chuẩn QG mức độ 2 (của Trường Tiểu học).

-         Bản phô tô các loại giấy khen tập thể nhà trường từ năm 2016 – 2018

-         Phô tô các biên bản kiểm tra đánh giá của phòng GD, Sở GD, UBND các cấp từ năm 2016 – 2018

-         Kế hoạch xây dựng CSVC trường học hàng năm (2016 – 2017; 2017 – 2018) và tổng thể cả giai đoạn  2016 – 2020.

Những tài liệu này gửi về cho Đ/c Mai - phụ trách tiêu chí Trường học;

Thời gian: Trước ngày 24/12/2018

Xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của nhà trường!

Báo hà tĩnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 92.579
Online: 4