Tiếp tục hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019. Ngày 15/6/2019, Ban thường vụ Đoàn xã Thạch Đỉnh hổ trợ nhân dân khu vực tái định cư tiến hành đổ lề mở rộng hành lang đường giao thông nông thôn.

Mặc dù dưới thời tiết nắng nóng nhưng với tinh thần xung kích, tình nguyện, Đoàn thanh niên xã nhà cùng với nhân dân khu vực Tái định cư đã tích cực lao động và đạt kết quả cao. Cụ thể, trong ngày Đoàn thanh niên và nhân dân đã đổ được 160 m2 lề đường khu vực tái định cư, với số ngày công huy động là 40 ngày công.

Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên, Ban chấp hành đoàn xã Thạch Đỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng nông thôn mới đến từng đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân thông qua những việc làm thiết thực, phù hợp với điền kiện của địa phương. Từ đó góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Một số hình ảnh trong ngày ra quân: 


Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 83.423
Online: 6