Tín ngưỡng thờ Mẫu là sự tin tưởng, ngưỡng mộ, tôn vinh và thờ phụng những vị thần gắn với các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ được người đời cho là có chức năng sáng tạo, bảo trợ, che chở choi sự sống của con người

Trong tín ngưỡng thờ Mẫu trước hết phải nói đến thờ Bà Trời, Bà Đất, Bà Nước - những vị thần cai quản các hiện tượng tự nhiên luôn gần gũi, thân thiết với đời sống của con người nhất là đối với cư dân trồng lúa nước. Ba vị thần này được thờ chung như một bộ tam tài dưới dạng tín ngưỡng Tam phủ (Mẫu thượng ngàn), Mẫu đệ tam - Thoải phủ (mẫu thủy).

Theo sự phát triển của lịch sử thì tư duy tín ngưỡng thờ mẫu được phát triển bao hàm cả thờ các nữ anh hùng trong trong dân gian như Liễu Hạnh công chúa, Mai Hoa công chúa… Những người phụ nữ có thật trong lịch sử như Phạm Thị Ngọc Trần, Bích Châu, Quang Thục Hoàng Thái hậu… với vai trò là người bảo hộ muôn dân. Những nhân vật lịch sử này được người dân kính trọng, tôn thờ, được thần thánh hóa để trở thành một trong các hiện thân của Mẫu.

Thờ Mẫu là một trong tưu duy tín ngưỡng gốc của cư dân Việt.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 89.919
Online: 9