Để đạt được các chỉ tiêu theo khung kế hoạch xây dựng NTM của xã, Toàn thể cán bộ và nhân dân xã nhà quyết tâm phấn đấu hoàn thành các khối lượng công việc trước ngày 30/9/2019, đặc biệt là khối lượng công việc đã đề ra của tuần thứ 37.

Mặc dù trong tuần 37 thời tiết không được thuận lợi, thường xuyên có mưa lớn, nhưng tranh thủ những ngày tạnh ráo, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã chỉ đạo các đơn vị thôn tổ chức ra quân, gấp rút hoàn thành các nội dung phần việc còn dang dỡ; cùng với việc ra quân xây dựng đường giao thông nông thôn, xây bồn hoa cây cảnh, xây dựng mương thoát nước, trồng cây bóng mát Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Ban cán sự các thôn, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường, cảnh quan đường làng, ngõ xóm, đôn đốc các hộ dân triển khai xây dựng hố lắng, xử lý chất thải chăn nuôi, chỉnh trang vườn hộ, nhà ở, các công trình phụ trợ…

Trong tuần 37, các tổ liên gia, các chi bộ của 4/4 đơn vị thôn, các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn TN đã vào cuộc một cách quyết liệt, đồng loạt tổ chức các đợt ra quân xây dựng nông thôn mới, đặc biệt có sự hổ trợ lực lượng của Huyện đoàn Thạch Hà đã hoàn thành được một số khối lượng công việc lớn.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã xin chân thành cảm ơn Huyện đoàn Thạch Hà, đồng thời xin ghi nhận và biểu dương kết quả ra quân của các tổ liên gia, chi bộ các thôn, các tổ chức chính trị xã hội trong tuần qua. Rất mong các tầng lớp nhân dân, các đồng chí cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy và liên tục tổ chức các đợt ra quân trong những tuần tiếp theo để cùng cấp ủy đảng, chính quyền hoàn thành các nội dung công việc theo đúng lộ trình kế hoạch.

Một số hình ảnh xây dựng nông thôn mới trong tuần:

Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 92.612
Online: 4