Công đoàn cơ sở xã Thạch Đỉnh hiện có 30 công đoàn viên là cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách, cán bộ hợp đồng cấp xã. Hưởng ứng kế hoạch ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới, hàng tuần Ban chấp hành công đoàn phát động đoàn viên công đoàn ra quân hổ trợ các đơn vị thôn trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Để đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền hoàn thành các nội dung, phần việc trước ngày 30/9/2019. Trong tuần 36, Công đoàn xã Thạch Đỉnh liên tục phát động các đợt ra quân, phối hợp với các tổ liên gia đảm nhận các nội dung, phần việc như láng lề đường, xây dựng mương thoát nước, xây dựng bồn hoa cây cảnh tại các đơn vị thôn Văn Sơn, thôn Trường Xuân. Sự tham gia nhiệt tình của các đồng chí đoàn viên công đoàn đã hoàn thành được một số khối lượng công việc khá lớn.

Một số hình ảnh ra quân trong tuần:


Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 92.580
Online: 5