Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-BCH của Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà về huấn luyện dân quân năm 2018. Sáng nay, ngày 27/3/2018, Ban chỉ huy quân sự xã Thạch Đỉnh khai mạc huấn luyện chiến đấu năm 2018 các đồng chí dân quân tự vệ thuộc 4 đơn vị thôn.

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-BCH của Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà  về huấn luyện dân quân năm 2018. Sáng nay, ngày 27/3/2018, Ban chỉ huy quân sự xã Thạch Đỉnh khai mạc huấn luyện chiến đấu năm 2018 các đồng chí dân quân tự vệ thuộc 4 đơn vị thôn.

Về tham dự lớp huấn luyện có đồng chí Bùi Tuấn Dũng – Chủ nhiệm Chính trị trường Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Thượng tá Trần Mạnh Quế, Phó bí thư Đảng ủy quân sự Huyện - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà, các đồng chí trong BCHQS huyện Thạch Hà, Đồng chí Ngô Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, trưởng các ban, ngành đoàn thể cấp xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, BCH các chi hội, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã và có 45 đồng chí lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện trong đợt này.

Các thành phần tham gia khai mạc huấn luyện quân sự 

Đ/c Trương Văn Hưởng - PCT UBND xã khai mạc huấn luyện chiến đấu năm 2018

Thượng tá Trần Mạnh Quế - Phó bí thư Đảng ủy quân sự Huyện  chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho lớp học 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hồng - CTUBND xã, CT Hội đồng NVQS  xã phát biểu ý kiến

 Đây là đợt huấn luyện nhằm mục đích bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 và lực lượng dân quân xã nhà về quan điểm, đường lối của Đảng và nhà nước ta đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; tình hình biển Đông; Đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Đ/c Bùi Tuấn Dũng - CN Chính trị trường QS Tỉnh lên lớp

 45 đồng chí dân quân tự về sẽ tiếp tục được huấn luyện về quốc phòng quân sự gồm: xây dựng, hoạt động của dân quân tự vệ, dự bị động viên ở các thôn, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật bắn súng, tập ném lựu đạn trong những ngày tiếp theo. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng  địa phương vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 93.552
Online: 5